ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

на „ИНОВАТИВЕН КЪМПИНГ“ ЕООД

 

 

 

Съдържание:

 

  1. Кои сме ние?
  2. Вашите лични данни и нашият ангажимент към Вас
  3. Какви лични данни събираме от Вас, на какво основание и защо?
  4. С кого споделяме Вашите данни?
  5. Какви мерки за защита прилагаме?
  6. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
  7. Какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни?
  8. Актуализация

1. Кои сме ние?

„ИНОВАТИВЕН КЪМПИНГ“ ЕООД („Дружеството“) е българско дружество, собственик на сайта https://www.innovativecamping.com/ („Сайтът/-а“) и на електронния (онлайн) магазин на Сайта. 

Чрез електронния магазин Дружеството предлага качествени аксесоари за автомобили, иновативни решения във сектора на вело и ски багажниците, багажници за водни спортове, товарни скари, къмпинг оборудване и др., притецаващи гаранция за качество от производителя. 

 

Данни за Дружеството:

ИНОВАТИВЕН КЪМПИНГ ЕООД, ЕИК: 204190240,

седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец“, ул. НЕОФИТ РИЛСКИ № 46,

данни за контакт: тел. номер: +359879664181, имейл: info@innovativecamping.com

 

Данни за контакт по въпроси, свързани с обработването на лични данни:

имейл: info@innovativecamping.com

2. Вашите лични данни и нашият ангажимент към Вас

Дружеството ни спазва всички приложими закони, включително законодателството за защита на личните данни.

Защитата на личните данни е тема с нарастващо значение, още повече в дигитален контекст. Ние високо ценим и разбираме този факт.

Целта на този документ е да Ви разясним по ясен начин подробностите около събирането, съхраняването на лични данни, защо обработваме данните, дали и с кого ги споделяме, така че Вие да се чувствате комфортно, когато ползвате нашия сайт, както и да сте сигурни, че Вашата поверителност е в добри ръце, а информацията за Вас се съхранява и обработва от наша страна при максимална грижа и внимание.

 

3. Какви лични данни събираме от Вас, на какво основание и защо?

А) Данни, необходими за поръчка (за сключване на договор с нас от разстояние)  и за доставка

По-голяма част от данните, които събираме, са необходими за сключване на договора с нас от разстояние и за изпълнение на направената поръчка през нашия електронен магазин. Това са данни, които събираме на основание сключване на договор и неговото изпълнение, както и на основание легитимен интерес, и чрез които данни Ви идентифицираме като: име, фамилия, имейл, телефонен номер и адрес за доставка. Ако не ни предоставите изброените данни, няма да бъде възможно приемането и изпълнението на Вашата поръчка.

Данни за име и фамилия (на получателя), адрес и телефонен номер за връзка се използват от куриерската фирма, с която работим, за доставката на поръчаната стока. Ако тези данни не бъдат предоставени или са неточни/неактуални, няма да може да бъде извършена доставка на поръчаната стока.

Б) Данни за директен маркетинг

В случай, че изрично сте се съгласили (чрез отметка/отбелязване в специално създадено поле – например, по време на регистрацията на потребителски профил на Сайта или при извършването на поръчка през Сайта), ще използваме Вашите данни с цел директен маркетинг.

Можете да се откажете от получаване на имейли от нас по всяко време, чрез натискане на специален линк в долната част на всяко писмо, което получавате от нас.

 

В) Регистриране на потребителски профил на Сайта

За Ваше удобство, можете да регистрирате потребителски профил на Сайта, като в самия профил можете да коригирате и актуализирате Вашите данни.

При регистрация на профил събираме следните Ваши данни на договорно основание и основание легитимен интерес: име и фамилия, имейл (потребителско име), парола, които са нужни за самата регистрация на профила, неговото съществуване и Вашата идентификация като регистриран потребител на Сайта. Ако тези данни не бъдат предоставени от Ваша страна, регистрацията на потребителски профил не би била възможна.

 

Г) Логове за сигурност и „бисквитки“

В Сайта ни се използват логове за подсигуряване надеждността на функционирането му. Тези логове съдържат дата и час на влизане в акаунта (ако сте регистриран потребител), IP адрес, версия на устройството. Тази информация се използва за правилното функциониране на Сайта, както и за да бъдат установени и предотвратени нерегламентирани опити за достъп до акаунти.

Паролите за регистрираните потребителски профили на Сайта се съхраняват от нас в хеширан вид.

„Бисквитките“, които използваме на Сайта, са подробно описани в Политиката ни за „бисквитки“ тук, като основанието за събиране на такива данни са легитимен интерес и/или съгласие.

 

4. С кого споделяме Вашите данни?

Вашите данни се споделят с външни лица, само в следните случаи:

  1. ако закон изисква това

или

  1. ако тези лица са наши доставчици, например лицата, които поддържат Сайта, които ни предоставят услуги във връзка със счетоводното обслужване на Дружеството. Тези доставици са внимателно подбрани от нас и изискваме от тях да приложат същата защита към данните, каквато прилагаме ние. Тези лица нямат право да споделят Вашите данни с други трети лица.

 

Куриери

Извън гореизброените казуси, Ваши данни споделяме с куриерската фирма, с която работим. Това е необходимо, за да може да се осъществи доставката на Вашата поръчка и да можете да получите поръчаните от Вас стоки от електронния ни магазин. Куриерите нямат право да използват данните Ви за друга цел, освен за изпълнение на конкретната доставка.

Ползваме куриерските услуги на „Спиди“ АД, като на следния линк можете да се запознаете с подробности за това как те обработват личните данни: https://www.speedy.bg/bg/gdpr.

 

Плащания

Възможно е, в зависимост от Вашия избор на начин за плащане, Вашите данни да бъдат предадени от нас или Вие да ги предоставите лично на трети лица.

Когато данните Ви се предоставят от нас, това са само тези данни, които са необходими за целите на извършване на заявеното от Ваша страна плащане. В останалите случаи сайтът ни Ви пренасочва директно към URL-а за плащане на доставчика на платежни услуги.

Когато изберете да Ви възстановим сума по банков път чрез преводно нареждане предоставяме трите Ви имена, номера на банковата Ви сметка и наименованието на обслужващата Ви банка на банката, чиито услуги ползваме – „Банка ДСК“ ЕАД.

Можете да прегледате декларациите/политиките за поверителност на съответните компании/банки и да направите информиран избор:

https://dskbank.bg  

https://www.easypay.bg/site/files/trms_ld.pdf

https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full#5

 

Външни лица и фирми, които извършват за нас спомагателни дейности

Това са лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане и функциониране на нашия електронен магазин, както и лица, извършващи услуги в различни сфери, например счетоводно обслужване. Данните, които им предоставяме, са в строго минимален обем и не надвишават целта, за която го правим.

За изграждане и поддържане на нашия електронен магазин и осъществяване на дейността си, използваме платформите Squarespace и Ecwid. Можете да се запознаете с прилаганите от тях политики за защита на личните данни, като посетите https://www.squarespace.com/privacy и https://www.ecwid.com/eu-privacy-policy.

 

Дружеството не съхранява лични данни извън Европейския съюз и не извършва трансфер на данни извън Европейския съюз. Ако се наложи във връзка с дейността си Дружеството да извърши трансфер на данни извън Европейския съюз, то се задължава предаването на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на трета държава или на международна организация, да се осъществява само при условие, че са спазени разпоредбите на Регламента, включително във връзка с последващи предавания на лични данни от третата държава или от международната организация на друга трета държава или на друга международна организация, за да се осигури необходимото ниво на защита на физическите лица по Регламента и те да не бъдат изложени на риск.

5. Какви мерки за защита прилагаме?

Събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни при спазване на всички законови изисквания, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност.

Когато ползвате Сайта и електронния магазин на Сайта, Ви осигуряваме високо ниво на защита чрез криптиране на връзката между тях и Вашия браузър и подновяваме своевременно  инсталирания от нас SSL сертификат. Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.

В случай че Вашето потребителско име, парола или кредитна карта са откраднати, изгубени или се използват против волята Ви, молим да ни сигнализирате незабавно, за да анулираме Вашия профил, с цел предотвратяване на злоупотреби.

При ползване на обществени технически и програмни средства за достъп до нашия електронен магазин (в интернет-клубове и др. подобни), след като приключите, се уверете, че сте излезли от профила си и сте затворили потребителската си сесия, преди да освободите мястото си за друг потребител.

6. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Съхраняваме личните Ви данни за срока, необходим за изпълнението на договора или целите, за които данните са събрани, освен ако по закон или за защита на легитимните ни интереси или Вашите права, не е необходим по-дълъг срок за съхранение.

При определяне на сроковете и критериите за съхранение на личните Ви данни се съобразяваме и с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и с нормалното развитие на партньорските ни отношения.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за целите, за които са събрани, и са изтекли сроковете за тяхното съхранение, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

7. Какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни?

Можете да поискате от нас да Ви предоставим достъп до обработваните от нас Ваши лични данни, да ги коригираме или допълним, да ограничим обработването им, да ги получите в машинно-четим формат, да възразите срещу обработването им, да оттеглите съгласието си за обработване, когато данните Ви са събрани на това основание, както и да изтрием всички данни за Вас.

Част от Вашите права зависят от конкретната причина за обработване на личните Ви данни. Ние ще Ви съдействаме при упражняването им, ще разгледаме исканията Ви в законоустановения срок и ще ги уважим, когато са допустими и са налице основанията за това.

В редките случаи, в които не можем да удовлетворим исканията Ви в рамките на 1 (един) месец, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон, като ще Ви посочим причините за това.

Можете да реализирате правата си, като отправите искане до нас чрез посочения по-горе имейл за връзка по въпроси, свързани с обработването на лични данни. Можете да използвате този формуляр.

За да защитим правата Ви и правата на други наши партньори, потребители, клиенти, преди да Ви предоставим достъп до определени данни или да извършим друго действие по Ваше искане, трябва да се уверим в самоличността на подателя на искането. Затова може да Ви помолим да ни предоставите допълнителна информация за Вас, да дойдете на място, да изпратите искането си, подписано с електронен подпис, или да предприемем други разумни мерки, в зависимост от характера на искането, данните и контекста на тяхното обработване.

Ако смятате, че Вашите права са нарушени, можете да се свържете с нас, за да проверим въпроса и да предприемем съответните действия във връзка с това.

Също така имате право и да се обърнете и към Комисия за защита на личните данни (като надзорен орган) и да подадете жалба до Комисията. Повече информация за надзорния орган можете да намерите тук: https://www.cpdp.bg/.   

8. Актуализация

При промени в политиките, процедурите и методите за събиране и обработване на лични данни от нас и в мерките, които прилагаме за тяхната защита, ще Ви информираме своевременно, като ревизираме и актуализираме настоящото уведомление за поверителност.

Дата на последна актуализация на документа: 30.09.2020 г.